Direct regelen

Tussentijdse toets

TUSSENTIJDSE TOETS

De examinator beoordeelt tijdens deze toets hoe het met je rijvaardigheid gesteld is. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt praktijkexamen ook getoetst wordt. De toets is een kans bij uitstek om te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen. Je krijgt aan het eind een adviesformulier. Je kunt aan de hand hiervan precies zien waar je nog aan moet werken. Nog een voordeel is dat je tijdens deze toets een vrijstelling kan verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgend praktijkexamen.

© 2019 | Dit is een Zeg maar Alex website