Direct regelen

Theorie

THEORIE

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je eerst slagen voor het theorie-examen. Deze is anderhalf jaar geldig. Je mag alleen het theorie-examen doen als je 16,5 jaar of ouder bent.

Het vernieuwde theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen).
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen).
  • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen).

 

Gevaarherkenning

Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw. De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet!

 

Verkeersregels

Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst. <br>

 

Verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

 

Wanneer geslaagd?

Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Je slaagt voor het theorie-examen als:

je 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning en;

je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Je moet dus voor beide onderdelen minimaal een voldoende halen om te slagen voor je theorie-examen. Het is dus belangrijk om je op alle onderdelen goed voor te bereiden.

 

Meenemen naar het theorie-examen:

  • een geldig identiteitsbewijs
© 2019 | Dit is een Zeg maar Alex website