Direct regelen

Praktijk

PRAKTIJK

Om praktijkexamen te mogen doen, moet je minimaal 17 jaar zijn en geslaagd zijn voor de theorie. Tijdens het praktijkexamen word je beoordeeld op je verkeersinzicht en of je zelfstandig kunt rijden. Daar zijn 5 nieuwe examenonderdelen voor ontwikkeld:

  • Zelfstandig route rijden;

Zonder aanwijzingen van de examinator rijd je een deel van het examen je eigen route. Dat zelfstandig rijden oefen je tijdens de rijlessen en kan tijdens het examen op verschillende manieren aan de orde komen. Zo kan de examinator je vragen om naar een bekend punt te rijden (oriëntatie). Of je rijdt met behulp van een navigatiesysteem ergens heen (navigatie). Ook kan de examinator je meerdere routeopdrachten tegelijk geven (cluster). Borden volgen is ook één van de mogelijkheden. Als je de locatie niet bereikt, is dat geen ramp. Het gaat erom dat je laat zien dat je zelf verantwoorde keuzes maakt in het verkeer.

  • Zelfstandig bijzondere manoeuvres uitvoeren;

Tijdens je examen voer je 2 bijzondere manoeuvres uit. De examinator heeft de keuze om je de stop-, omkeer- en/of de parkeeropdracht te laten uitvoeren. Hoe, waar en wanneer je dat doet, mag je zelf bepalen. Steeds houd je dus zelf rekening met de veiligheid en doorstroming.

  • Situatiebevraging;

Als zich tijdens de examenrit een bepaalde verkeerssituatie voordoet, kan de examinator je vragen om de auto daarna even aan de kant te zetten. Je kunt dan een aantal vragen krijgen om na te gaan hoe je de verkeerssituatie hebt aangepakt. Dit betekent dus niet dat je iets fout hebt gedaan. De antwoorden op die vragen tellen niet mee voor het eindresultaat.

  • Zelfreflectie;

Thuis of tijdens de rijlessen vul je een vragenlijst in. De lijst geef je aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt jouw antwoorden pas na de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden. Zo krijg je een goed beeld van je sterke- en verbeterpunten in het verkeer. Daardoor weet je waar jij na het examen risico’s loopt en waar je dus nog aan moet werken

  • Milieubewust rijgedrag;

Voor een beter milieu en voor je eigen portemonnee is het belangrijk dat bestuurders milieubewust autorijden. In het vernieuwde rijexamen wordt daarom onder meer gekeken of je ver vooruit kijkt en of je op het juiste moment schakelt.

 

Meenemen naar het praktijkexamen:

  •   de oproepkaart
  •   eigen verklaring
  •   een geldig identiteitsbewijs
  •   het ingevulde formulier ‘zelfreflectie’
  •   eventueel het adviesformulier van je tussentijdse toets
© 2019 | Dit is een Zeg maar Alex website